ตำนานพื้นบ้าน ของไทยที่ควรรู้จัก

ตำนานพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้านและนิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวรูปแบบหนึ่งที่มีคุณธรรมที่น่าสนใจและมีความสำคัญบางประการที่ทำให้ตำนานเล่าขานกันสืบทอดกันมาหลายยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้ฟังมีสิทธิ์ที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้คนมักอ้างว่าเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นกับเพื่อนของเพื่อน เมื่อเล่าตำนานพื้นบ้านก็มักเรียกกันว่า “เพื่อนของเพื่อน” ในยุคสมัครครั้งแรกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ตำนานพื้นบ้านถูกส่งต่อกันแบบปากต่อปาก จากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นความถูกต้องแท้จริงของเนื้อหา และรายละเอียดจะบิดเบือนไปจากของจริงเล็กน้อยมากหรือน้อย รายละเอียดบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตำนานนั้นมีมานานแค่ไหนแล้ว? ผ่านไปกี่ยุคแล้ว? มันบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงยุคปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ต ตำนานพื้นบ้านมักเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงอีเมล fwd และการโพสต์บนเว็บไซต์ หรือส่งกันผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆ ความเพี้ยนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีต้นฉบับมาให้เปรียบเทียบ   ความหมายของตำนาน   ตำนานพื้นบ้าน ตำนานในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้คำจำกัดความของตำนานไว้ว่า “เรื่องราวแสดงถึงกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต เรื่องราวที่เล่าขานกันมายาวนาน เช่น ตำนานเจดีย์แห่งสยาม” ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และประเพณีต่างๆ ของคนในอดีต มันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ อาจมีหรือไม่มีหลักฐานก็ได้ ตำนาน หรือ ตำนาน หรือ เทพปกรณัม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Myth ซึ่งเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวที่อธิบายการกำเนิดของจักรวาล, ต้นกำเนิดของเทพเจ้า, และกำเนิดของมนุษย์และสัตว์ และอธิบายความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์ […]